NZD / USD hồi phục nhanh chóng khi FOMC dự báo về số phút thay đổi trong hướng dẫn

Tỷ giá hối đoái NZD / USD có gây sốt không? Nguyên nhân của nó là gì?

Dự báo tương lai – Biên bản FOMC được xuất bản hàng tuần hoặc hàng tháng và được phát hành trước các thông báo tin tức lớn. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải mọi bản tin đều đáng tin và biên bản có một số thông báo được coi là tuyên bố dựa trên thị trường. Chúng thường nhằm cung cấp cho những người tham gia thị trường và nhà đầu tư thông tin về những điều sẽ xảy ra từ các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai.

Kết quả là, những biên bản này có thể không lường trước được sự thay đổi trong định hướng tương lai của nền kinh tế Hoa Kỳ. Điều này là do họ chủ yếu dựa vào khả năng giải thích và phân tích biên bản của những người tham gia thị trường và các bên quan tâm khác.

Những người tham gia thị trường sẽ phân tích Biên bản – Một số người tham gia thị trường có thể có quan điểm khác về Biên bản FOMC so với những người khác. Khi điều này xảy ra, nó có thể dẫn đến dự đoán về sự thay đổi hướng đi của Cục Dự trữ Liên bang. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể có xu hướng xem các biên bản một cách cô lập và có thể giải thích chúng theo cách mà họ tin rằng trái ngược với các báo cáo tin tức hiện tại.

Nếu những người tham gia thị trường diễn giải biên bản theo cách không phù hợp với báo cáo tin tức hiện tại – thì biên bản FOMC sẽ được phát hành cho nhiều đối tượng và được phổ biến rộng rãi trên nhiều thị trường. Do đó, rất có thể sẽ có sự khác biệt trong cách giải thích của những người tham gia thị trường trên các thị trường. Do đó, biên bản FOMC không nên được xem như một dự đoán về chính sách trong tương lai mà có thể được xác minh hoặc xác nhận một cách độc lập bằng bất kỳ phương pháp nào khác.

Dự báo tương lai – Nếu dự báo tương lai là một công cụ dự đoán, nó có thể giúp nhà đầu tư như thế nào? Những người tham gia thị trường có thể khó giải thích một tài liệu hoặc mảnh giấy không liên quan gì đến hoạt động đầu tư của họ. Do đó, Chiến lược dự báo là một công cụ hữu ích để sử dụng khi bạn tin rằng biên bản đó có khả năng chứa tin tức về những thay đổi trong xu hướng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nếu FOMC không dự báo thay đổi hướng đi, chiến lược này có khả năng trở nên kém hiệu quả.

Ngoài ra, nếu FOMC dự báo có sự thay đổi theo hướng, các nhà đầu tư sẽ có thể sử dụng Chiến lược dự báo để hiểu được tương lai có thể xảy ra của nền kinh tế Hoa Kỳ. Sau đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về hướng đi dự kiến ​​của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, nếu FOMC không công bố tin tức cung cấp bằng chứng chắc chắn về sự thay đổi chính sách được dự đoán trước, các nhà đầu tư có thể không sẵn sàng chấp nhận rủi ro cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt và tác động của dự báo sẽ là tối thiểu.

Dự báo trước rất hữu ích khi bạn không chắc chắn về một mẩu tin tức nhưng muốn chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra trước khi chúng xảy ra. Khi tin tức đến, Chiến lược báo trước có thể giúp bạn xác định liệu tin tức đó sẽ là sự khuyến khích hay cản trở trong hoạt động đầu tư của bạn.

Chiến lược dự báo cũng có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực hoạt động đầu tư mà tin tức có thể sẽ tích cực cho danh mục đầu tư của bạn. Điều này có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực đầu tư có khả năng tăng lợi nhuận đáng kể trong khi các lĩnh vực khác trên thị trường bị thua lỗ.

Việc sử dụng Chiến lược dự báo trong bối cảnh của biên bản FOMC đặc biệt có giá trị trong bối cảnh các thông báo về khả năng cắt giảm lãi suất. Nếu bạn đã thành công trong việc quản lý danh mục đầu tư và quản lý rủi ro thông qua cách tiếp cận kỷ luật và chiến lược quản lý hợp lý, bạn không nên ngần ngại đầu tư vào các lĩnh vực sẽ tiếp tục tăng trưởng. Mặt khác, nếu bạn đang đối mặt với một số vấn đề với các tổ chức tài chính hoặc các khía cạnh khác trong danh mục đầu tư của mình, thì Chiến lược báo trước có thể giúp bạn xác định các lĩnh vực mà bạn có thể đa dạng hóa và củng cố danh mục đầu tư của mình.

Chiến lược dự báo cũng có thể được sử dụng để tạo nền tảng cho một kế hoạch danh mục đầu tư tích cực hơn khi bạn tin tưởng rằng FOMC đã không thay đổi hướng đi và đường đi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Khi có tin tức, Chiến lược dự báo có thể cung cấp thêm hướng dẫn về việc liệu tin tức có khả năng khuyến khích hay không khuyến khích và hướng đi của nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tóm lại, Chiến lược dự báo là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư có trong tay để hiểu rõ hơn định hướng mà FOMC có thể thực hiện liên quan đến các mục tiêu và chính sách của mình. Nó có thể cung cấp cơ hội để xác định xem tin tức trên biên bản là một chỉ báo tích cực hay tiêu cực cho các hành động chính sách trong tương lai.

Related posts