Chu kỳ thời gian của đồng đô la New Zealand: Hàm ý đối với tỷ giá NZD / USD và NZD / JPY

Chu kỳ thời gian đô la NZ rất quan trọng vì có ý nghĩa đối với các cặp tiền tệ. Mặc dù nó không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến hiệu suất của một cặp tiền tệ, nhưng đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

Chu kỳ thời gian đô la NZ đề cập đến sự gia tăng cung và cầu trong một khoảng thời gian. Khi cung tăng, giá của hàng hóa có xu hướng tăng. Mặt khác, khi nhu cầu tăng lên, giá của một loại hàng hóa có xu hướng giảm xuống. Khung thời gian thường được gọi là thị trường “giao ngay” hoặc khoảng thời gian “chồng chéo”.

Điều này có ý nghĩa đối với Đô la New Zealand, đồng tiền được biết đến nhiều nhất trong số các loại tiền tệ chính. Chu kỳ thời gian của đô la New Zealand và ý nghĩa của nó được thảo luận dưới đây.

Khung thời gian thường được gọi là thị trường “giao ngay” hoặc khoảng thời gian “chồng chéo” vì cung và cầu là không đổi. Tuy nhiên, điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào ngày và giờ.

Sự khác biệt chính giữa hai khoảng thời gian là chỉ số giá. Trong giai đoạn trùng lặp, chỉ số này cao hơn tỷ lệ bình quân, tức là cung nhiều hơn cầu và giá cả cao hơn tỷ lệ bình quân.

Tỷ giá NZD / USD và NZD / JPY được xác định bởi thị trường liên ngân hàng và việc này được thực hiện hai giờ một lần. Trên thực tế, thị trường liên ngân hàng là thị trường lớn nhất thế giới, và là thị trường lớn nhất thế giới tính theo khối lượng.

Khi Chu kỳ thời gian của đồng đô la New Zealand xảy ra, thị trường tiền tệ rất thanh khoản, có nghĩa là tỷ giá có thể bị thao túng rất dễ dàng. Điều này có nghĩa là nếu giá tăng, điều này có thể có tác động rất lớn đối với Đô la New Zealand. Do đó, Đô la New Zealand bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thay đổi, cả tích cực và tiêu cực.

Ngoài ra, đồng Đô la New Zealand bị ảnh hưởng bởi nhiều biến số trên thị trường, và đây là lý do tại sao đây được gọi là thị trường theo chu kỳ. Ví dụ, có những khoảng thời gian khi lượng cung rất cao và cũng có những khoảng thời gian khi lượng cung rất thấp. Do đó, Đô la New Zealand sẽ di chuyển theo chu kỳ, đó là một lý do giải thích tại sao tỷ giá NZD / USD và NZD / JPY biến động rất nhiều.

Điều xảy ra trong chu kỳ thời gian là có nguồn cung rất cao, có nghĩa là thị trường đang ở rất gần mức cực đại và sau đó có nguồn cung rất thấp, có nghĩa là có giá rất thấp. Trong thời kỳ cung thấp, giá đi xuống, và có thể giá còn thấp hơn cả mức thấp của thời kỳ cung thấp. trong vài trường hợp. Mặt khác, trong thời kỳ nguồn cung cao, giá cả sẽ tăng lên do nhu cầu lớn hơn.

Vì Đô la New Zealand gắn chặt với Đô la Mỹ, điều quan trọng là phải có nguồn cung Đô la Mỹ cao trên thị trường để khi đến thời kỳ cung cao, giá sẽ giảm. khi nhu cầu đối với đô la Mỹ tăng lên.

Khi điều này xảy ra, tỷ giá NZD / USD và NZD / JPY sẽ tuân theo giá và khoảng thời gian. Giá của Đô la New Zealand bị ảnh hưởng bởi tất cả những điều này và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cung và cầu trên thị trường.

Khoảng thời gian này có ý nghĩa đối với nhiều thứ, chẳng hạn như liệu nguồn cung tăng hay giảm và đồng Đô la New Zealand sẽ đi như thế nào. Khoảng thời gian cũng ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền theo tỷ giá hối đoái của nó so với các quốc gia khác. Do đó, điều quan trọng là phải biết khoảng thời gian và đưa ra quyết định sáng suốt.

Khi biết trước khoảng thời gian, dễ dàng nhận thấy khi nào nguồn cung sẽ giảm và khi đó thị trường có thể đi xuống. Thị trường có thể theo khoảng thời gian hoặc đi xuống rồi lại tăng. Nguồn cung của đồng đô la có thể xác định các chuyển động trong tỷ giá Đô la New Zealand và điều gì xảy ra trong khoảng thời gian này.

Related posts